Akdeniz Fokları Araştırma Grubu

sigacikfok_kucuk

1987’de ODTÜ SAT bünyesinde kuruldu. Amaçları :

  • Sucul ekosistemlerde araştırma yapmak ve doğal yapılarının sürekliliği için çalışmalar yapmak.
  • Akdeniz foku’nun ve diğer bayrak türlerin biyolojisi, ekolojisi, davranısları ile ilgili bilimsel bilgi eksikliğini gidermek.
  • Halkımızı, özellikle kıyı yörelerinde yaşayanları bilinçlendirmek ve onları koruma çalışmalarına dahil etmek.
  • Sorumlu balıkçılık bilincini yerleştirmek, balıkçılığın Türkiye’de sürdürülebilir olarak uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.
  • Vizyonu ve misyonu doğrultusunda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.