BAG – Yayınlar

BİLİMSEL YAYINLAR

 

 • TÜRE, G., ARCAK, E., KORKMAZ, I., 1996., Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırması 1993, The XVIII. International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Ankara.

 

 • TÜRE, G., YALÇINER, A.C., ARCAK, E., 1996. Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırması 1994, The XVIII. International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Ankara.

 

 • EVRİN, V., 1998. Taş Çapalar: Doğu Akdeniz Anadolu Kıyıları Deniz Ticaret Yolları, Genel Bir Bakış, Underwater Sicence and Technology Meeting, İstanbul University, İstanbul.

 

 • EVRİN, V., ÖKE, G., ÖZER, A.M., YALÇINER, A.C., 1999. Taş Çapalar: Doğu Akdeniz Anadolu Kıyıları Deniz Ticaret Yolları, Genel Bir Bakış ve Arkeometrik Değerlendirmeler, The XXI. International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Ankara.

 

 • EVRİN, V. ÖKE, G., ÖZER, A.M., TÜRKMENOĞLU, A, 2000. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Sergilenen Örnekler ve Kaş-Uluburun Batığı’na Ait Bazı Taş Çapalar Üzerine Arkeometrik İncelemeler, The XXII. International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Ankara.

 

 • EVRİN, V., 2000. Underwater Survey and Archaeometrical Analysis on Coastal Archaeology Along the Mediterranean Coasts of Anatolia, Master Thesis, Department of Archaeometry, Middle East Technical University, Ankara.

 

 • EVRİN, V., ÖKE, G., TÜRKMENOĞLU, A, DEMİRCİ, Ş., 2000. Anadolu’nun Akdeniz Kıyılarının Kıyısal Arkeolojisi Üzerine Sualtı Araştırmaları ve Arkeometrik İncelemeler, Underwater Sicence and Technology Meeting, Middle East Technical University, Ankara.

 

 • EVRİN, V., ÖKE, G., TÜRKMENOĞLU, A, DEMİRCİ, Ş., 2002. The Stone Anchors from the Mediterranean Coasts of Anatolia, Türkiye: Underwater Surveys and Archaeometrical Investigations, International Journal of Nautical Archaeology (IJNA), 31.2: 254-267, London.

 

 

 • EVRİN, V., 2003. Kilikya Korsanları – Aydıncık Batığı, ATLAS Magazine, İstanbul

 

 • ZOROĞLU, L., EVRİN, V., 2003. 2002 Celenderis Excavations – Underwater Results, The XXV. International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Ankara.

 

 • EVRİN, V., AYAROĞLU, M., ÖZKAN, K., BİRCAN, K., BİRCAN, M., ZOROĞLU, L., 2004. Yılanlı Ada Erkut Arcak Batığı, Underwater Science and Technology Meeting, Sabancı University, İstanbul.

 

 • EVRİN, V., AYAROĞLU, M., ÖZKAN, K., BİRCAN, K., BİRCAN, M., ZOROĞLU, L., 2004. Underwater Archeological Survey on Cilician Coasts: Discovering an Anchorage Site – Aydıncık – Yılanlı Island, International Conference on The Application of Recent Advances in Underwater Detection and Survey Techniques to Underwater Archeology, Bodrum.

 

 • EVRİN, V., AYAROĞLU, M., ÖZKAN, K., BİRCAN, K., BİRCAN, M., 2004. Aydıncık Yılanlı Ada Kilikya 2003 – Sualtı Haritalama Çalışması, The XXI. International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, Ankara.

 

 • AYAROĞLU, M., BİRCAN, K., BİRCAN, M., EVRİN, V., ÖZKAN, K. Preliminary Observations on the Kelenderis (Aydıncık – Rough Cilicia) – Yılanlı Island Shipwreck: Cargo Amphorae and a Jug, 2nd International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archeology and Archeometry, 13-16 April 2005, Aix-en-Provence-Marseille-Arles, France. (forthcoming / basımda) (Abstracts book is printed / Bildiri Özetleri kitabı basılmıştır).