Ekog- Yayınlar

BİLDİRİLER :

Arda Eyyüboğlu, Demet Kırbulut, Emrecan Polat, Gençer Gençoğlu, Murat Ergin, Nur Filiz, Özge Alaçam, Selda Eren, Sevda Altay, Zahriye Raşitoğlu. (2009). Kaş, Hidayet Koyu’nda Uluburun III Batığı Yapay Resifi Balık Faunasının İncelenmesi. 2009 Mavi Paylaşım / 7. Sualtı Sporları ve Bilimleri Toplantısı, Kocaeli Üniversitesi.

Demet Kırbulut , Ekin Tuncalı , Evren Koban, Gençer Gençoğlu, Gökçen Fidan, İlke Süder,Murat Ergin, Murat Mercan, Onur Koşar , Özge Alaçam , Pınar Sayın, Sevda Altay, Soner Oruç.(2008). Observations on Fish Assemblage on Uluburun III Artificial Reef 2007. 2nd International Symposium on “UNDERWATER RESEARCH”, DoğuAkdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.

Alaçam Ö., Altay S., Eren S.,Ergin M., Gençoğlu G.,Kırbulut D., Koban E., (2007). Küçükkuyu-Assos-Bababurun Bölgesinde Posidonia oceanica (L) Delile Yayılımının İncelenmesi. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, Koç Üniversitesi, SBT 2007, İstanbul.

ODTÜ Sualtı Topluluğu Ekoloji Grubu, SAD Ekoloji Grubu (2007). Alaçatı-Mersin Körfezi Balık Üretim Çiftliği Bölgesindeki Posidonia oceanica (L) Delile 1813 Çayırlarının Durumu. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Yıl:3-5 Sayı:5-8, Ulusal Su Günleri , Akdeniz Üniversitesi, USG 2007, Antalya.

Çelebi B., Bayındırlı, C., Türkmen, H., (2005). Edremit Körfezi’nde Posidonia oceanica yayılımının incelenmesi. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, SBT 2005, İstanbul

YAZILAR : Posidonia oceanicaPOYİP2004

BROŞÜRLER :

Sığacık Çalışması Broşürü

Poyip 08 Broşürü

POSTERLER :

Ulusal Su Günleri 07 – Poster Sunumu (Alaçatı – Mersin Körfezi Balık Üretim Çiftliği Bölgesindeki Posidonia Oceanica Çayırlarının Durumu)

EKOG tanıtım posteri

EKOG Posidonia oceanica posteri

EKOG POYİP posteri

SUNUMLAR : Su Altı Canlıları Sunumu