Keşif ve Araştırma Etkinlikleri

**2007-2008 Bahar Dönemi**

İnsuyu  Mağarası Etkinliği
19-20 Nisan 2008 tarihinde Burdur İnsuyu Mağarasında gerçekleştirilen etkinliğin amacı yarım kalan yerlerin haritalandırmasını tamamlamaktır. Etkinliğe 10 kişi katılmıştır.(Durmuş Yarımpabuç(TS), Hande Ceylan, Fatih Şen,Onur Miskbay, Baha Dinçel, Mustafa İkiz, Tolga Kaptı, Oktay Çağlar, Gökçen Fidan, Zamirbek Manasov)

Kırkgözler Mağarası Etkinliği
17-18-19 Mayıs 2008 tarihinde Kırkgözler/Antalya’da yapılan etkinliği ODTÜ SAT- SAD MADAG ve ASPEG ortak düzenlemiştir. Etkinliğe MADAG’dan 10 kişi katılmıştır.(Durmuş Yarımpabuç (TS), Tolga Kaptı (ES), Ceyda Kotiloğlu (MS), Güzden Varinlioğlu, Oktay Çağlar, Zamirbek Manasov, Gökçen Fidan, Deniz Kotiloğlu, İlayda Subaşı, Mehmet Akça)

Beyşehir Göllü Mağara Etkinliği
1 Ağustos 2008 tarihinde Beyşehir Göllü Mağarada düzenlenen etkinliğe 5 kişi katılmıştır.

Küre Dağları Mağaraları Etkinliği     
12-20 Temmuz 2008 tarihinde Küre Dağları/Kastamonu’ da ASPEG tarafindan düzenlenen etkinliğin amacı Küre Dağları milli parkında biyoçeşitlilik araştırması yapmaktır. Etkinliğe MADAG’dan 4 kişi katılmıştır.(Hande Ceylan, Durmuş Yarımpabuç, Esra Demirkol, Gökçen Fidan)

DEMA 2008
17-29 Ağustos 2008 tarihinde Foça/İzmir’de düzenlenen etkinliğin amacı bu bölgedeki tatlı su boşalımlarının geri kazanılması ve deniz mağaralarının envanterlenmesidir. Etkinliğe 27 kişi katılmıştır.

**2007-2008 Güz Dönemi**

Hamamboğazı (Şıngırdaklı) Mağarası Etkinliği
7 Ekim 2007 tarihinde Ayaş/Ankara’da yapılan bu etkinlikte TİT(Tek İp Tekniği) çalışması yapmış kişilerin mağara ortamında tecrübe kazanması amaçlanmıştır. Etkinliğe 8 kişi katılmıştır.

Divriği Soğuk Mağara Araştırması
20-21 Ekim 2007- Divriği/Sivas

KURU MAĞARA ETKİNLİKLERİ-Hizar Mağarası(2007)
Prof. Dr. Serdar Bayarı’nın önerisiyle Safranbolu’daki Hizar Mağarasını araştırmak üzere bir etkinlik düzenlendi. Ilerleyen dönemlerde bu mağaranın sulu kısmına dalış yapılarak araştırmanın sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

                                                            ***

DEMA 2007 (Türkiye kıyıları tatlı su boşalımları ve deniz mağaraları envanter projesi)

12-26 Ağustos 2007
Amaçlar:
-Batı Torosların önemli bir fay hattı kuşağında bulunan Gökova Körfezi, Akyaka- Ören kıyı şeridinde, denize olan tatlı su boşalım noktalarının konumlarının ve karakterlerinin belirlenmesi
-Olası deniz mağaralarının araştırılması

Ikincil amaçlar:
-Taranan kıyı şeridi boyunca ekolojik verilerin kaydı (posidonia oceanica vb)
-Alanda Fok Mağarası olabilecek kovukların kaydı

                                                      ***

Karışım Gaz Dalışları ile Denizel Mağaraların Keşfi (2004)

MADAG’ın yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye Kıyıları Tatlı Su Boşalımlarının Geri Kazanılması: Patara-Tekirova Pilot Projesi” sırasında keşfedilen, Kalkan-Kekova kıyı kesiminde bulunan ve denize tatlı su boşalımı olan denizel mağaraların keşiflerinin karışım gaz dalışları ile tamamlanması amaçlanmıştır.

Söz konusu mağaralarda MADAG bünyesinde gerçekleştirilen hava kullanılarak yapılan keşif dalışlarında 60 metre ile sınırlı kalınmış, ancak mağaraların sonlanmadığı gözlemlenmiştir. Oksijen zehirlenmesi riski ve azot narkozu nedeni ile hava dalışlarında daha derine inilemeyeceğinden mağaraların keşfinin tamamlanması için üçlü karışım (trimix) dalışları yapılması gerekmiştir.

2004 yazında, yoğun tatlı su çıkışı gözlenen ve çok geniş bir hacime sahip olan Mivini Mağarası’na ve kuyu biçimindeki yapısı ile jeolojik olarak diğer mağaralardan farklılık gösteren Altuğ Mağarası’na üçlü karışım kullanılarak derin dalışlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan dalışlarda en fazla 72 metreye inilmiş, 1/3 gaz kullanımı ve zaman limitleri nedeniyle daha ileriye gidilmemiştir.

Keşif dalışları hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Kıyıları Tatlı Su Boşalımlarının Geri Kazanılması: Patara-Tekirova Pilot Projesi (TÜBİTAK Proje no:103Y025, 2003-2004)

Projenin amaçları:
· Batı Torosların Patara-Tekirova kıyı kesiminde olası su boşalımlarının belirlenmesi
· Belirlenen tatlı su kütlelerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin ortaya çıkarılması
· Tatlı su boşalımlarının oluşturduğu denizel mağaraların araştırılması, belgelenmesi ve ekolojik-biyolojik önemlerinin belirlenmesi
· Deniz mağaralarının ulusal bir veri tabanının oluşturulması

Özelikle yaz aylarında tatlı suya olan gereksinimin arttığı ve mevcut jeolojik yapı nedeniyle de denize olan tatlı su boşalımının büyük boyutlara ulaştığı Batı Toroslar’ın Patara-Tekirova kıyı kesimi bu projenin çalışma alanı olarak seçilmiştir. Projenin 1. ayağı olan Kalkan-Kekova kıyı şeridinin tarama ve keşif etkinliği 2003 yazında tamamlanmıştır. Ölçümlerin ve su örneklerinin tamamlanması için Kasım 2003, Ocak 2004 ve Mayıs 2004’de kısa süreli etkinlikler düzenlenmiştir. Finike-Tekirova kıyı şeridinin ise 2004 yazında çalışılmıştır.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çayırköyü Mağarası Etkinliği (Haziran 2003, Zonguldak):

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mağaracılık klübü ile ortak araştırma etkinliği düzenlendi.

DEMA 2002 (4-8 Aralık, Kaş-Antalya):

DEMA projesinin 1998 ve 2001 yılındaki etkinliklerinden sonra 3. ayağı sayılabilecek bu etkinlikte, toplam 8 mağaranın GPS koordinatları belirlendi ve bunlardan 6 tanesi haritalandı ve su analizleri hydrolab cihazı ile belirlendi. Ayrıca Altuğ mağarası olarak adlandırdığımız mağaranın keşfi sırasında yapılan 63 metrelik dalış Türkiye’nin bilinen en derin deniz mağarası dalışı olarak kayıtlara geçirildi.

Altınbeşik Mağarası (Akseki) Keşif Etkinliği (Ağustos 2002):

ATLAS Dergisi ve OMS (Ocean Management Systems) sponsorluğunda yapılan Altınbeşik Mağarası etkinliği ATLAS’ýn Ekim 2003 sayýsýnda yayýnlanmýltýr. Bu etkinlikte MTA’dan edinilen haritada görülmeyen bir sifon keşfedilmiş ve geçişi yapılarak haritalanmıştır. Etkinlik süresince HÜMAK üyesi mağaracılarla ortak çalışılmış ve etkinlik MADAG ve HÜMAK’ın ortak deneyimler kazandığı bir ortamda gerçekleşmiştir.

Finike Gök Mağara (Antalya) Görüntüleme ve Demre (Antalya) Çamaltı Mağarası Keşif Etkinliği (Nisan 2002):

ATLAS Dergisi ve OMS (Ocean Management Systems) sponsorluğunda yapılan Finike Gök Mağara görüntüleme etkinliği 2 gün süren 3 dalış ile sonuçlandırılmıştır. Bu etkinliğin devamı olarak Demre yakınlarındaki Çamaltı Mağarası’na bir keşif etkinliği düzenlenmiştir. Mağara içerisindeki göle dalış yapılmış ve mağaranın ilerlemediği görülmüştür.

Aydıncık Gilindire Mağarası Dalış ve Görüntüleme Etkinliği (Mart 2002):

Atlas Dergisi’nin Mayıs 2002 sayısında da yer alan bu etkinlik, mağara dalıcıları, fotoğrafçı ve videocular ve kara ekibinin katıldığı bir ekspedisyon niteliğindedir. Çalışma, mağara hakkındaki jeolojik incelemeyi de kapsayan bir rapor olarak Türkiye 54. Jeoloji Kurultayı’nda sunulmuştur.

Mağara Keşif Etkinliği (Şubat 2002):

MADAG üyelerinden oluşan bir grup mağaracı Antalya-Kaş arasında bulunan belli başlı mağaraların belirlenmesi amacıyla bir keşif etkinliği düzenlemişlerdir bu etkinlik sonunda bir çok kuru mağara bulunmuştur. Bu mağaraların birisinde (Demre Çamaltı mağarası) dalınmaya uygun bir gölet bulunmuşsa da daha sonra yapılan mağara dalışlarıyla mağaranın sualtından çok az ilerlediği görülecektir.

Yerköprü Şelalesi Sifon Geçişi (Konya, Eylül 2001):

 Konya’nın Hadim ilçesi yakınlarındaki Yerköprü Şelalesi mevkiinde bulunan bir yeraltı nehir sistemi MADAG üyeleri tarafından gerçekleştirilen sifon dalışlarıyla keşfedilmiştir. Etkinlik, ATLAS Dergisi’nin Kasım-Aralık 2001 sayılarında yer almıştır.

DEMA 2001 (Aydıncık-Kızılliman Burnu Mersin, Mart 2001):

1998 senesinde başlatılmış olan Deniz Mağaraları Envanterleme Projesi (DEMA)’nin 2001 ayağı 5 aktif mağara dalıcısı olmak üzere 16 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. Fok mağarası kapsamına girebilecek bir kaç küçük mağara bulundu ve GPS ile koordinatları belirlendi. Büyük çözülme mağaralarına ise taranan bölgede rastlanmadı.

Aydıncık Kaynar Mağarası Araştırma Etkinliği (Aydıncık-Mersin, Mart 2001):

 1998 yılındaki DEMA’da bulunan Kaynar Mağarası’nın keşifini ilerletmek için yapılan bu etkinlikte toplam 5 Mağara dalıcısı biri derin dalış, biri haritalama olmak üzere 2 dalış yaptılar. 57 metre derinliğe kadar hat çekildi ancak mağaranın sonuna gelinemedi, haritalama çalışması ise 37 metre derinliğe kadar tamamlandı. Keşif dalışlarının devamı üçlü gaz karışımları ile yapılmak üzere bırakıldı.

Zeus Mağarası Keşif Etkinliği (Kuşadası-Aydın, Şubat 2000):

MTA tarafından daha önce çizilmiş olan plandan yararlanılarak Zeus Mağara Gölü’ne dalışlar gerçekleştirildi. Mağarada insanın dalarak rahat devam edebileceği bir geçit bulunamadı, biyolojik ve jeolojik gözlemler etkinlik sonunda kayda geçirildi.

Türkiye Deniz Mağaraları Envanterleme Projesi (DEMA) (1998):

Türkiye Kıyıları’ndaki deniz mağaralarının envanterini oluşturmak amacıyla başlatılmış bir projedir. Projenin ilk ayağında Mersin Taşucu- Aydıncık arası araştırılmış, 10 adet deniz mağarasının keşfi, belgelenmesi, ekolojik, fiziksel, kimyasal özelliklerinin belirlenmesi tamamlanmıştır. Çalışma, Türkiye Kıyıları 98 Konferansı’nda sunulmuştur.

Konya Obrukları Keşif Etkinliği (1998):

Konya yakınlarındaki obruklar hakkında inceleme yapılarak su dolu obrukların dalışa uygunlukları üzerine rapor hazırlanmış ve keşif dalışları daha sonraki bir tarihte yapılmak üzere bırakılmıştır.

Beyşehir Göllü Mağara Araştırma Etkinliği (1997):

Beyşehir Gölü yakınında bulunan Göllü Mağara’nın sualtı pasajlarının keşfi ve belgelenmesi ilk kez MADAG tarafından gerçekleştirilmiş ve toplam 350 metreden fazla hat döşenmiştir. Bölgenin yeraltı su rejiminin belirlenmesi, Beyşehir Gölü ile ilişkisinin ortaya çıkarılması ve göldeki su seviyesindeki değişimlerle ilgili ipuçlarının elde edilmesi amacıyla araştırmalar yapılmıştır.

Karst Dalış 95-96 Projeleri (1995-1996):

Antalya bölgesinde yeraltı suyu içeren mağaraların araştırılması amacıyla MADAG ve NSS-CDS (ABD Mağaracılar Birliği-Mağara Dalış Grubu) mağara dalıcılarının katılımıyla düzenlenen Karst Dalış projelerinde Antalya Kırkgözler, Düden ve Gök Mağara’ya dalışlar yapılmış, Gök Mağara Asya’nın en derin mağarası olarak (-120 m.) kayıtlara geçmiştir. Bu proje, Henry Ford Avrupa Koruma Ödülleri 1997’de Ulusal ödüle layık görülmüştür.