Serbest Dalış Grubu

sdg

Serbest Dalış Grubu’nun amacı, serbest dalışı tanıtmak ve sevdirmektir. Bu amaç doğrultusunda devam ettirdiğimiz çalışmalarımız şunlardır:

  • SAT çatısı altında serbest dalış konulu dersler ve seminerler vermek,
  • Serbest dalış konusunda ileri bilgi ve deneyim sahibi insanlarla paneller düzenlemek,
  • Pratik eğitim, kişisel gelişim ve kondüsyon sağlama amaçlı düzenli antremanlar yapmak.

Bu antremanlar üç ana başlık altında toplanabilir:

  1. ODTÜ havuzunda, yeni başlayanlar için suya alışmaya ve suda rahat hareket etmeye yönelik, ileri seviyedekiler için gelişim ve kondüsyon amaçlı havuz antremanları,
  2. Kondüsyon kazanmaya ve korumaya yönelik kara antremanları,
  3. Düzenlediğimiz serbest dalış kamplarında yapılan deniz eğitimleri ve antremanları.

Ayrıca diğer alt gruplarımızın yürüttüğü projelerde serbest dalışı, tüplü dalış gibi bir araç olarak kullanarak projelere destek sağlamaktayız.