Category Archives: Alt gruplar

FOVAG İletişim

Yahoo Grubu: http://groups.yahoo.com/group/sat-fovag/ E-Posta Adresi: sat-fovag[at]yahoogroups.com

FOVAG 2011-2012 Güz Dönemi Sorumluları:

İletişim Kurulu Üyesi: Sinem Kösem (sinemkosem[at]yahoo.com) Malzeme Sorumlusu: Erva Ulu (erva.ulu[at]gmail.com) Mali Sorumlu: Nurcan Geçer Ulu (nrcngecer[at]gmail.com)...
Read more

Fotografi ve Videografi Grubu

fovag_logo_2010

Fotografi ve Videografi Grubu (FOVAG) 1992 yılından buyana ODTÜ-SAT bünyesinde sualtı ortamının sportif beceriler kullanılarak, fotoğraf yolu ile su üstü yaşama da aktarılması ve doğal değerlerimizin daha iyi tanıtılmasına yönelik eğitimler, çalışmalar ve projeler yürütmektedir.

Bir süre çalışmalarına aktif olarak devam...
Read more

MADAG Kitaplık

1. Mağarabilimi ve Mağaracılık         Caner Ozansoy/Hamdi Mengi-Tübitak Popüler Bilim Kitapları-2006 2. Temel Mağaracılık Eğitimi Kurs Kitapçığı         Mağara Araştırma Derneği-yayın no:1 Ankara 96 3. ODTÜ SAT Soğuksu/Buzaltı Dalışı-Derlemeler 1 4. IDC-Insructor Development Course International PADI-1995 5. PADI Adventures In Diving         International PADI, Inc 1991 6. An Introduction To Cave Mapping-Second Edition         Missouri Speleology-Volume 21 7. HYDROLAB-Multiparameter Water Quality Monitoring Instruments Hydrolab Corporation-1994 8. Caving Basics National Speleological Society 9. Trimix         Tom Mount-Inernational Association of Nitrox and...
Read more