Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı 2007 – BAG

3-4 Kasım 2007 tarihlerinde Koç Üniversitesi kampusünde yapılan Sualtı Bilim ve Teknolojileri (SBT) 2007 toplantısında, bu sene Büyükeceli, Beşparmak Adası ve Akkuyu ayağı yapılan Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırması 2007 çalışmalarındaki buluntular sunulmuştur.

3 Kasım Cumartesi günü yapılan SBT 2007 Arkeoloji oturumunda, Odtü Sualtı Topluluğu Batık Araştırmaları Grubu adına Korhan Bircan, Kilikya 2007 proje kampı kapsamında bölgede tespit edilen arkeolojik buluntuları sunmuştur. Aşağıda özü bulunan makalemiz SBT 2007 bildiriler kitabında 17 sayfa olarak yayınlanmıştır. 

30 Ağustos ile 09 Eylül 2007 tarihleri arasında Büyükeceli, Beşparmak Adası ve Akkuyu’da yapılan Kilikya 2007 kampında 22 kişilik bir dalıcı ekibi, 9 günlük süre içinde 67 farklı dalış noktasına 148 adet dalış gerçekleştirilirken, toplam 144 saat dip süresi yapılmıştır.

Resimdekiler: Volkan Ertürk, Korhan Bircan, Volkan Evrin, Özge Alaçam

 

”Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırması – 2007: Büyükeceli – Beşparmak Adası – Akkuyu.”

11. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı Bildiri Kitabı, 3-4 Kasım 2007, Koç Üniversitesi

 T.Ç., Evrin, V., Bircan, K., Bircan, M., Ertürk, V.

ÖZ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu (ODTÜ-SAT) Batık Araştırmaları Gurubu (BAG), 30 Ağustos – 9 Eylül 2007 tarihleri arasında Büyükeceli ile Beşparmak Adası’nı da içine alacak şekilde Akkuyu Koyu’na dek olan kıyı bölgesinde dalış yasağı bulunmayan yerlerde bölgeyi tanıma ve tecrübe artırıcı dalışlar gerçekleştirdi. Yapılan dalışlarda ağırlıklı olarak Roma dönemi amphora kırıkları, farklı dönemlerden kaseler, güveçler ve silo kaplarının yanı sıra, çeşitli dönemlerden metal çapalar, kurşun kelepçe, taş çipolar ve taş çapalara rastlandı. Dalışlar sırasında Erken Roma dönemi olası bir batık kargosu ile Geç Antik Çağa ait dağınık halde amphoralar da tespit edildi. Edinilen bilgiler Silifke Müzesi aracılığı ile Kültür Bakanlığı’na rapor edildi. Bu dalışlarda görülen ve belgelenen arkeolojik eserler, 1992 yılından beri devam eden Kilikya Kıyıları Sualtı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’nın ana amacı olan Doğu Akdeniz Deniz Ticaret Yollarının tespiti çalışmalarına büyük katkılar yapmıştır.

Anahtar Kelimeler: ODTÜ-SAT, ODTÜ Sualtı Topluluğu, Batık Araştırmaları Gurubu, Akkuyu, Beşparmak Adası, Kilikya, Kilikia, Amphora, Batık, Çapa, Taş Çapa