Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı 2007 – EKOG

3-4 Kasım 2007 tarihlerinde Koç Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Kulübü – KUSAK tarafından 11.si düzenlenen Sualtı Bilim ve Teknolojileri (SBT) Toplantısında, 2001’den bu yana ODTÜ SAT – Ekog tarafından yürütülmekte olan POYİP (Posidonia oceanica yayılımını inceleme projesi) kapsamında Haziran 2005 çalışmasında elde edilen verilerin değerlendirildiği “Küçükkuyu-Assos-Bababurun bölgesinde Posidonia oceanica (L) Delile Yayılımının İncelenmesi” başlıklı bildiri sunulmuştur.

4 Kasım Pazar günü yapılan SBT 2007 Biyoloji oturumunda, ODTÜ-SAT EKOG adına Murat Ergin yapılan çalışmayı sunmuştur. Bildiriye SBT 2007 bildiriler kitapçığından ulaşabilirsiniz.

Not: Bildiri kitapçığında bir aksaklıktan ötürü bildirimiz eksik yayınlanmıştır. Bu nedenle çalışmanın tam metnine yayınlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Özet

ODTÜ Sualtı Topluluğu Ekoloji Grubu tarafından yürütülen Posidonia oceanica Yayılımını İnceleme Projesi (POYİP) kapsamında Edremit körfezindeki Küçükkuyu-Assos-Bababurun arasında kalan bölge incelenmiştir. Çalışmada 34 tüplü dalış ve 30 serbest gözlem dalışı gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada bölgedeki Posidonia oceanica yataklarının yayılımı ve sağlıklılık durumunun belirlenmesi amacıyla yatakların derinliğe göre gövde yoğunluğu, yaprak uzunluğu ve yatak durumu değerleri ölçülmüş ve elde edilen veriler GIS ortamına aktarılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda yerleşim bölgelerinin bulunduğu alanlar dışında kalan bölgedeki Posidonia oceanica yataklarının yoğun ve sağlıklı olduğu belirlenmiştir.