DEMA’08
(Deniz Mağaraları Envanterleme ve Tatlısu Boşalımlarının Geri Kazanılması Projesi)

1985 yılında kurulmuş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu (ODTÜ-SAT) 20 yılı aşkın süredir “Türkiye Kıyıları ve İç sularındaki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin araştırılmasını, korunmasını ve tanıtılmasını” hedef edinmiştir. Bu bağlamda, 1987’de kurulan ve 1994 yılından beri çalışmalarını Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) ve ODTÜ-SAT çatısı altında yürüten ODTÜ-SAT/SAD – MADAG (Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu), Türkiye’de sistemli olarak mağara dalıcılığı üzerine eğitim programı yürüten ve halen bünyesinde 20’nin üzerinde uluslararası standartlarda eğitim almış mağara dalıcısı bulunduran ilk ve tek kuruluştur.

DEMA- Türkiye Kıyıları Deniz Mağaraları Envanter Projesi 1998 yılında MADAG tarafından başlatılmış olup, amacı Türkiye kıyılarında karstik su kaynaklarının ve deniz mağaralarının bir envanterini çıkarmaktır. 1998-2003 yılları arasında Doğu Akdeniz’de Gazipaşa-Taşucu bölgesinde detaylı çalışmalar yürütülmüştür. Proje Haziran 2003’te, TÜBİTAK’tan da destek görmüş olup “Türkiye Kıyıları Tatlı Su Boşalımlarının Geri Kazanılması Patara-Tekirova Pilot Projesi” ismiyle 2003-2005 yılları arasında Kalkan-Antalya bölgesinde devam ettirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; özellikle yaz aylarında tatlı suya olan gereksinimin arttığı ve mevcut jeolojik yapı nedeniyle denize olan tatlı su boşalımının büyük boyutlara ulaştığı kıyı kesimlerinde, denize olan tatlı su boşalımlarının geri kazanılması için disiplinlerarası, sistematik ve kapsamlı araştırmaların yapılmasıdır. Bu bağlamda jeoloji, hidrojeoloji, uzaktan algılama, fiziksel ve kimyasal oşinografi, aletli derin su dalışı ve mağara dalışı gibi farklı bilimsel disiplinler altındaki çalışmalar koordineli ve ortak hedefli olarak yürütülmektedir. Proje, Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği ve Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi-UKAM’dan Prof.Dr. Serdar BAYARI’nın bilimsel danışmanlığında sürdürülmekte olup, alınan su, dip ve kayaç numuneleri Hacettepe Üniversitesi laboratuarlarında analiz edilmektedir. Yapılan bu araştırmalar, ülkemizde sualtı mağara bilimine alt yapı oluşturmakta ve kontrolsüz biçimde denize karışan tatlı suların konumlarını, nicelik ve niteliklerini tespit etmektedir.

ODTÜ-SAT/SAD – MADAG, 2006 yılında Antalya Gazipaşa’da, 2007 yılında Ören-Akyaka’da gerçekleştirilen bu çalışmanın 2008 yılındaki durağı ise Foça kıyılarıdır. DEMA’08 (Deniz Mağaraları Envanterleme ve Tatlı Su Boşalımlarının Geri Kazanılması) Projesi’nde 30 kişilik bir araştırma ekibi tarafından Foça kıyılarında tarama dalışları yürütülecek, gerçek zamanlı olarak kimyasal ölçümler yapılacak, su örnekleri analiz edilerek denize deşarj olan tatlısuların hidrokimyasal özellikleri belirlenecek, uzun vadeli veri toplama amacıyla belli bölgelere veri toplama cihazları yerleştirilecek, olası mağara ve tatlı su kaynaklarının fotoğraf ve videoları alınarak elde edilen sonuçlar kapsamlı bir raporda değerlendirilecektir.

      Ayrıntılı bilgi için,                                  
      www.sat.metu.edu.tr
      www.madag.org