Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi’ne Katıldık…

ODTU SAT-SAD MADAG (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu – Sualtı Araştırmaları Derneği Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu), “Ören-Akyaka (Gökova Körfezi, Muğla) Kıyı Şeridinde Tatlı Su Boşalımları” adlı bildiri ile, 27-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi”ne katılmıştır.

1998 yılından bu yana aralıklarla Türkiye’nin çeşitli kıyı bölgelerinde sürdürülmekte olan Türkiye Kıyıları Tatlısu Boşalımları ve Deniz Mağaraları Envanterleme Projesi (DEMA), 2007 yılı Ağustos ayı içinde Ören-Akyaka kıyı şeridinde gerçekleştirilmiştir. DEMA’07 kapsamında, saha çalışmaları boyunca, bahsedilen kıyı şeridinde sistemli dalışlar yoluyla tatlısu boşalımlarının konumları araştırılmıştır. Toplanan su örnekleri daha sonra HÜ-UKAM (Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Labaratuvarlarında, fiziksel, kimyasal ve izotopik özellikleri yönünden analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle oluşturulan rapor kapsamında, araştırılan kıyı şeridi boyunca tatlısu-tuzlusu karışımının alansal dağılımı belirlenmiş, deniz suyunun tatlısu içeriği ile Gökova Körfezi Kuzey Kıyısı’nın hidrojeolojik yapısı arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

Bildiri metnine ulaşmak için tıklayınız.
Poster sunusuna ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için,

www.madag.org
http://www.hidro.hacettepe.edu.tr/eski/ukam_turk.html
www.kaytmk.org/site/tr