BİM Yeni Yapılanma

  1. TEKNİK GRUBU

Görevleri:
•    os maintenance
•    güvenlik yönetimi
•    ek joomla modulleri kur/güncelle
•    management

Grup: max 3-4 teknik kişi olacak. içlerinden biri ana sorumlu diğerleri yardımcı olacak.

Bir senelik  Ana Sorumlu: Volkan Evrin

İletişim listesi olarak odtusat-bim[at]yahoogroups.com kullanılacak.

 
  2. İK GRUBU

Görevleri:
1. Etkinlik takvimi güncellenmesi
2. Fotografların siteye yüklenmesi
3. Altgrup toplantı kararlarının sitede yayınlanması
4. Kurulların kararlarının sitede yayınlanması(TK, YK, İK)
5. Altgrup/topluluğa ait dönem içinde oluşturulan dokümanların siteye eklenmesi

Grup: – Her altgruptan bir katılımcı
         – YK tarafından K’ların yaptıklarını siteye yansıtacak bir katılımcıdan (opsiyonel bir yardımcı kişi) oluşacak.( K’ların atadığı katılımcı yardımcı  üye getirebilir, ancak bunun dışındaki altgruplardan yardımcı kullanmamaları rica olunur. Yoksa grup kalabalık ve verimsiz bir hal alıyor.)
         – Her sene seçilen bir ana sorumlu-koordinatör olacak. (bu kişi grupta bir altgrup ya da K’ları temsil görevi almak zorunda olmayacak.)

Koordinatör: Gökçen Fidan olacak ve görevi;
    * haftalık veya aylık olarak sitedeki içerik güncellemelerini sualtı-l’ye duyurmak
    * Topluluk üyeleri arasında sitenin kullanımını yaygınlaştırmak için araştırma yapıp, öne çıkan fikirleri hayata geçirmek
    * İK’lar arasındaki web sitesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak
    * grup içi gerekli teknik eğitimleri koordine etmek
    * gerek olursa teknik ekipten eğitim/danışmanlık gibi konularda yardım istemek

İletişim listesi olarak sat-ik[at]yahoogroups.com kullanılacak.