Category Archives: MADAG Güncel Haberler

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi’ne Katıldık…


ODTU SAT-SAD MADAG (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu – Sualtı Araştırmaları Derneği Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu), “Ören-Akyaka (Gökova Körfezi, Muğla) Kıyı Şeridinde Tatlı Su Boşalımları” adlı bildiri ile, 27-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi”ne katılmıştır.


1998 yılından bu yana aralıklarla Türkiye’nin çeşitli kıyı...

Read more

Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi

27-30 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi’nde ODTÜ SAT-SAD MADAG (Odtü Sualtı Topluluğu-Sualtı Arastırmaları Derneği Mağara ve Araştırmaları Grubu) tarafından Ağustos 2007’de Ören-Akyaka-Gökova Körfezi’nde düzenlenen DEMA’07 (Deniz Mağaraları Envanterleme Projesi 2007) kapsamında toplanan verilerle hazırlanan Ören-Akyaka Kıyı Şeridinde (Gökova Körfezi, Muğla) Tatlı...

Read more

Mağaraların Oluşum-Gelişim Özellikleri ve Türkiye Mağaraları Konulu Sunum

ODTÜ SAT-SAD MADAG (Odtü Sualtı Topluluğu- Sualtı Araştırmaları Derneği Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu) tarafından düzenlenen etkinlikte,  MTA Jeoloji Etüdleri dairesi Başkanlığı Karst Araştırma Birimi'nden Jeomorfolog Dr. Lütfi Nazik "Mağaraların Oluşum - Gelişim Özellikleri ve Türkiye'nin Speleolojik Potansiyeli" konulu sunuş yapacaktır.

Etkinlikte ayrıca 2007-2008 yılı MADAG faaliyetlerini içeren sinevizyon gösterimi yapılacaktır.

Konuyla ilgilenen herkesi bekleriz.

Yer: ODTÜ MM-25...

Read more

DEMA 2008

DEMA’08
(Deniz Mağaraları Envanterleme ve Tatlısu Boşalımlarının Geri Kazanılması Projesi)

1985 yılında kurulmuş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu (ODTÜ-SAT) 20 yılı aşkın süredir “Türkiye Kıyıları ve İç sularındaki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin araştırılmasını, korunmasını ve tanıtılmasını” hedef edinmiştir. Bu bağlamda, 1987’de kurulan ve 1994 yılından beri çalışmalarını Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) ve...

Read more