ÜYELİK SİSTEMİ

2008–2009 Güz dönemi genel kurulunda ODTÜ SAT üye alım sistemi değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile amacımız bir döneme yayılan üye alım sürecinde mümkün olan en nesnel ve şeffaf değerlendirmeyi yapabilmektir. ODTÜ Sualtı Topluluğuna katılmak ve Temel Dalış Eğitimi almak yoluyla topluluk üyesi olmak için başvuran adaylar arasından, 100 puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşan sıralama ile belli sayıda aday temel dalış eğitimi almaya hak kazanacaktır.

Değerlendirme, SAT-101 derslerinde anlatılan teorik bilgi sorularını ve genel ODTÜ-SAT sorularını kapsayan yazılı sınav puanı ile adayların topluluk içindeki ilgi, katılım durumlarını gösteren aktiflik puanından oluşmaktadır.

ODTÜ Sualtı Topluluğu, yılda bir defa sonbahar döneminde üye alımı gerçekleştirmektedir. Ders kayıtlarının ardından yapılan tanışma toplantısında ilgilenenlere topluluk yapısı, çalışmaları ve üye alımı hakkında bilgi verilir.

Topluluğa, temel dalış teorik ve pratik eğitimi verilerek üye kazandırılır. Ancak, topluluk çalışmalarını takip etmek ve katkıda bulunmak için dalış eğitimi almak şart değildir, araştırma kamplarının organizasyonunda görevler almak veya yapılan alt grup toplantılarına ve aktivitelerine katılmak, ilgilenen herkes için mümkündür.

Her yıl sonbahar döneminde yapılan tanışma toplantısında, ODTÜ-SAT üyesi olmak için yaklaşık 300 ODTÜ öğrencisi bize başvurmaktadır. Topluluğumuzun elindeki kaynaklar sınırlı olduğundan, her sene en fazla 40 öğrenciye temel dalış eğitimi verip, ODTÜ-SAT üyesi yapabilmekteyiz. Bu nedenle başvuru yapan adaylara kura çekmek yerine bir döneme yayılan aşamalı bir değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu sayede adaylar bu değerlendirme dönemi boyunca ODTÜ-SAT’ ı tanıyıp, topluluğun, beklentilerini karşılayıp karşılamadığını görmüş oluyorlar. Dönem boyunca bir taraftan derslere emek harcayıp teknik konuları öğrenenler, bir yandan da topluluk etkinliklerine zaman ayırıp katılanlar ve topluluk ile ilgili bilgi sahibi olanlar, hem topluluğa daha çabuk, daha kolay dahil oluyorlar hem de bu oranda puan alarak, değerlendirmedeki sıralarını belirliyorlar.

Serbest veya tüplü dalış yapmak isteyen herkes, topluluğun iç tüzüğünde yer alan Temel Dalış Eğitimi Teoriği dersini almak zorundadır. Bu ders aşağıdaki konu başlıkları ile anlatılmakta olup, dalış yapmanız için gerekli olan giriş seviyesi teorik bilgiyi size sağlamaktadır.
• Temel fizik kuralları
• Dalış fizyolojisi ve dalış hastalıkları
• Dalış hesaplamaları
• Serbest Dalış
• Dalış ortamları ve planlaması
• Malzeme bilgisi
• Problem çözüm saati

SAT 101 olarak isimlendirilen Temel Dalış Eğitimi Teoriği dersi haftada iki gün, hafta içi akşamları yapılmaktadır ve toplamda 8 dersten oluşmaktadır. (haftada 2 akşamdan, 4 hafta sürmektedir.) Sat 101 dersi tüm adaylara açıktır ve topluluğa üye olunabilmesi için derslerine katılım zorunluluğu vardır.

Dersler bittikten sonra ODTÜ-SAT Yürütme Kurulunun açıkladığı tarihte SAT 101 dersinde işlenen konulardan ve genel/ güncel ODTÜ-SAT sorularından oluşan 80 puanlık yazılı bir sınav yapılmaktadır. Bu yazılı sınavda SAT 101 derslerinde anlatılan teknik bilginin değerlendirileceği ilk bölüm 60 puan, topluluğumuz hakkında genel bilginin ve topluluğa olan ilginin değerlendirileceği ikinci bölüm ise 20 puan olmaktadır. Dalış pratik eğitimine katılabilmesi için adayların sınavda SAT 101 dersinde işlenen konuları öğrendiğini göstermeleri ve SAT Teknik Kurulu tarafından sınavın not ortalaması göz önünde bulundurularak 60 puanlık ilk bölüm için belirlenen başarı notunu geçmeleri gerekmektedir. Bu alt sınırı geçemeyen adaylar doğrudan elenmiş olurlar.

Değerlendirmenin ikinci ayağını ise, tanışma toplantısından yazılı sınavın uygulanacağı güne kadar olan dönemdeki aktifliğin belirlenmesi oluşturmaktadır. Aktiflik değerlendirmesi, alt grup toplantı ve antrenmanlarına, 101 dışında açılan SAT derslerine, seminerlere ve topluluk etkinliklerine katılımı içermektedir. Aktifliğin değerlendirmesi ise 20 puan üzerinden yapılır. Bu şekilde 60+20+20 seklindeki 100 puanlık değerlendirme tamamlanmış olur. 100 puan üzerinden alınan puanlarla oluşan sıralamadaki belli sayıdaki aday (o dönemki malzeme ve eğitmen durumuna göre ama en fazla 40 kişi olacak şekilde) asil aday olarak belirlenirken, bu sıralamayı takip eden asil aday sayısının yarısı kadar aday da, yedek aday olarak belirlenir.

Son olarak asil ve yedek adaylar, Şubat tatilindeki ODTÜ-SAT Temel Dalış Eğitimine katılabilmek için dalışa bir engelinin olmadığını gösteren sağlık raporunu almak ve SAT Yürütme Kurulu tarafından düzenlenecek havuz çalışmasına katılmak durumundadırlar. Geçtiğimiz senelerde, esas listede olan adaylardan bazılarının sağlık, zaman, izin gibi nedenlerden dolayı kamplara katılamadıklarını ve yedek listesindeki arkadaşların büyük bir kısmının da kamplara katılma şansı yakaladığını gördük.

Şubat tatilinde yapılan temel dalış eğitimi uygulamaları kampını başarı ile tamamlayan adaylar artık ODTÜ-SAT’ın birer üyesi haline gelirler. Yürütme kurulu tarafından hazırlanan bröveleri ve üye numaraları kamp dönüşü Ankara’da yapılan Scubeer isimli organizasyon ile hak sahibi adaylara verilir.