ODTÜ-SAT Üyeliği Hakkında Bilgilendirme

Merhabalar ODTÜ-SAT’ın sevgili Aday Üyeleri ve değerli Üyeleri,

Topluluğumuzun üyelik prosedürlerine dair gelen sorulara istinaden sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için burada bir kez daha aktarılmasında yarar gördük. Tüzük’te yer aldığı haliyle ODTÜ-SAT Üyelik Süreci aşağıda yer almaktadır.

Sevgi ve saygıyla,

ODTÜ-SAT YK

7.1.2 Temel Eğitim

Eğitim İç Tüzüğünde ayrıntıları ile belirtilen temel eğitim aşamaları:

 1. Adaylar ODTÜ SAT 101 Temel Eğitim derslerine Eğitim İç Tüzüğünde belirtilen  oranda katılım sağlanmakla yükümlüdür.
 2. Adaylar derslerin bitiminde yapılan değerlendirmede TK tarafından belirlenen teknik soru kısmından geçer notu almalıdır. (Bkz. ODTÜ-SAT Eğitim İç Tüzüğü)
  1. Söz konusu değerlendirmede puanlama 100 üzerinden yapılır. Puanların dağılımı aşağıdaki gibidir:
   1. %60: SAT 101 derslerine ilişkin teknik bilgi
   2. %20: Genel ODTÜ SAT bilgisi ve topluluğa olan ilgi
   3. %20: Alt grup toplantılarına ve antrenmanlarına, topluluk etkinliklerine ve dönem içinde açılan 101 haricindeki ODTÜ SAT derslerine katılım
  2. Birinci maddenin (i) ve (ii) kısımlarının değerlendirilmesi için TK ve ODTÜ SAT eğitmenleri tarafından hazırlanan sınav, derslerin bitimini takip eden 15 gün içerisinde aday üyelere uygulanır.
  3. Birinci maddenin (iii) kısmının değerlendirilmesi için aday üyelerin dönem boyu katılım durumlarını içeren çizelge alt gruplar ve YK tarafından hazırlanarak TK’ya iletilir.
  4. Değerlendirme sonucunda asil ve yedek adaylar TK tarafından sınavı takip eden 7 gün içerisinde duyurulur.
 3. Değerlendirmeden geçer not alan asil adaylar ve sıralamayı takiben belirlenen yedek adaylar sonuçların duyurulmasını takip eden 15 gün içinde dalışa başlamasının engelleyici bir nedeni olmadığını gösteren sağlık raporunu YK’ya iletmekle yükümlüdür.
 4. Değerlendirmeden geçer not alan asil ve yedek adaylar 15 gün içinde suya ve ABC malzemeye alışmaya yönelik düzenlenen havuz çalışmasına çağrılır.
  1. Asil ve yedek adaylar, havuz çalışmalarından en az 1 tanesine katılmakla yükümlüdür.
  2. Değerlendirmenin yapıldığı dönem içinde SDG’nin düzenlediği havuz antrenmanlarına TK’nın belirlediği oranda katılım sağlayan aday üyeler bu çalışmadan muaf tutulurlar.
 5. Değerlendirmeden geçer notu alan asil adaylardan, sağlık raporunu zamanında ulaştırmayan ve/veya havuz çalışmasına katılamayanların yerine, sözü edilen koşulları sağlayan ve önceden sayısı belirlenmiş yedek adaylar, değerlendirmedeki sıraya göre ODTÜ SAT Temel Dalış Eğitimi kampına çağırılır.
 6. Değerlendirmeden geçer not alan, havuz çalışmasına katılan ve belirtilen sürede sağlık raporunu YK’ya ulaştıran aday üye, takip eden dönem boyunca ODTÜ SAT Aletli Dalış Temel Eğitim Kampına veya Serbest Dalış Eğitim Kampına katılarak ODTÜ SAT üyeliği hakkını elde eder.
 7. ODTÜ SAT 102 Temel Dalış Eğitimi kampına katılan aday üyelerden Eğitim İç Tüzüğünde belirtilen modülleri tamamlayanlar ‘ODTÜ-SAT Dalış Yeterlilik Belgesini alırlar.
 8. Herhangi bir kişisel nedenle;
  1. SAT 101 derslerine gereken katılımı sağlayamayan ya da değerlendirmede başarılı olamayan aday üye, sonraki yıllar için en baştan aynı prosedürü izlemek zorundadır.
  2. Değerlendirmeden geçer not alan asil adaylardan, sağlık raporunu zamanında ulaştırmayan ve/veya havuz çalışmasına katılamayan ve/veya bir dönem içerisinde herhangi bir ODTÜ SAT eğitim kampına katılamayanlar bir sonraki yıl için sınavdan başlamak üzere, takip eden yıllarda en baştan aynı prosedürü izlemek zorundadır.”